برای اطلاع از وضعیت خطوط و اطلاعیه ها کافیست به صفحه نخست نرم افزار پیامک آموت دقت فرمایید. همیشه این نکته هائز اهمیت است که قبل از ارسال پیامک از خطوط اینترنتی یک پیامک تستی برای خود ارسال نمایید.